Home Gallery Package Contact  
 

 

Package : ถ่ายภาพ Pre wedding & General


Pre wedding  Package  A                        22,500 บาท

  • ถ่ายภาพนอกสถานที่  Out Door 
  • ถ่ายภาพ ครึ่งวัน ประมาณ 6 ชั่วโมง
  • ช่างถ่ายภาพ 2 คน 2 กล้อง ถ่ายภาพด้วย File 12.1 Mega Pixel (D700)
  • รับภาพถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ  ให้ DVD File ไฟล์ภาพทั้งหมด 300+ ภาพ ขึ้นไป
  • พร้อมแต่งหน้า + ทำผม โดย พี่ปิง แชมป์แต่งหน้าประเทศไทย ดูแลตลอดงาน  ฟรี !
  • ชุดสำหรับใส่ถ่ายภาพลูกค้าเตรียมมาเอง **

( ** ไม่จำกัดจำนวนชุด พร้อมเติมหน้า  เปลี่ยนทรงผมตามชุด)

  • ดอกไม้สดสำหรับถ่ายภาพ และอุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ ทางเราจัดเตรียมให้
  • รับภาพขยายขนาด 20 x 30"
1   ภาพ Full Frame ไม่ตัดขอบ
  • รับกรอบรูปขนาด    20 x 30"
1   กรอบ
 

หมายเหตุ  :

  • ราคาตาม Package ไม่มีการบวกเพิ่ม
  • กรณีถ่ายภาพต่างจังหวัด มีรถตู้บริการ (ฟรี) ไปพร้อมกับทีมงาน   * ลูกค้าชำระค่าน้ำมันรถ ตามระยะทาง *
 

Pre wedding  Package  B                         29,500 บาท

  • ถ่ายภาพนอกสถานที่  Out Door 
  • ถ่ายภาพจำนวน 1 วัน
  • ช่างถ่ายภาพ 2 คน 2 กล้อง ถ่ายภาพด้วย File 12.1 Mega Pixel (D700)
  • รับภาพถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ  ให้ DVD File ไฟล์ภาพทั้งหมด 650+ ภาพ ขึ้นไป
  • พร้อมแต่งหน้า + ทำผม โดย พี่ปิง แชมป์แต่งหน้าประเทศไทย ดูแลตลอดงาน  ฟรี !
  • ชุดสำหรับใส่ถ่ายภาพลูกค้าเตรียมมาเอง **

( ** ไม่จำกัดจำนวนชุด พร้อมเติมหน้า  เปลี่ยนทรงผมตามชุด)

  • ดอกไม้สดสำหรับถ่ายภาพ และอุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ ทางเราจัดเตรียมให้
  • รับภาพขยายขนาด 20 x 30"
1   ภาพ Full Frame ไม่ตัดขอบ
  • รับกรอบรูปขนาด    20 x 30"
1   กรอบ
 

หมายเหตุ  :

  • ราคาตาม Package ไม่มีการบวกเพิ่ม
  • กรณีถ่ายภาพต่างจังหวัด มีรถตู้บริการ (ฟรี) ไปพร้อมกับทีมงาน   * ลูกค้าชำระค่าน้ำมันรถ ตามระยะทาง *
 

Pre wedding  Package  C                         35,500 บาท

  • ถ่ายภาพนอกสถานที่  Out Door 
  • ถ่ายภาพจำนวน 1 วัน
  • ช่างถ่ายภาพ 2 คน 2 กล้อง ถ่ายภาพด้วย File 12.1 Mega Pixel (D700)
  • รับภาพถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ  ให้  DVD File ไฟล์ภาพทั้งหมด 650+ ภาพ ขึ้นไป
  • พร้อมแต่งหน้า + ทำผม โดย พี่ปิง แชมป์แต่งหน้าประเทศไทย ดูแลตลอดงาน  ฟรี !
  • พร้อมชุดแต่งงาน สำหรับใส่ถ่ายภาพ  ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว รวม  2  ชุด
  • ชุดไปรเวท - ชุดเดรส สำหรับใส่ถ่ายภาพลูกค้าเตรียมมาเอง **

( ** ไม่จำกัดจำนวนชุด พร้อมเติมหน้า เปลี่ยนทรงผมตามชุด)

  • ดอกไม้สดสำหรับถ่ายภาพ และอุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ ทางเราจัดเตรียมให้
  • รับภาพขยายขนาด  24 x 36"
1   ภาพ Full Frame ไม่ตัดขอบ
  • รับกรอบรูปขนาด  24 x 36"         
1   กรอบ
 

หมายเหตุ  :

  • ราคาตาม Package ไม่มีการบวกเพิ่ม
  • กรณีถ่ายภาพต่างจังหวัด มีรถตู้บริการ (ฟรี) ไปพร้อมกับทีมงาน   * ลูกค้าชำระค่าน้ำมันรถ ตามระยะทาง *
 

Pre wedding  Package  D                         42,900 บาท

  • ถ่ายภาพนอกสถานที่  Out Door 
  • ถ่ายภาพจำนวน 1 วัน
  • ช่างถ่ายภาพ 2 คน 2 กล้อง ถ่ายภาพด้วย File 12.1 Mega Pixel (D700)
  • รับภาพถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ  ให้ DVD File ไฟล์ภาพทั้งหมด 650+ ภาพ ขึ้นไป
  • พร้อมแต่งหน้า + ทำผม โดย พี่ปิง แชมป์แต่งหน้าประเทศไทย ดูแลตลอดงาน  ฟรี !
  • พร้อมชุดแต่งงาน สำหรับใส่ถ่ายภาพ  ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว รวม  2  ชุด
  • ชุดไปรเวท - ชุดเดรส สำหรับใส่ถ่ายภาพลูกค้าเตรียมมาเอง **

( ** ไม่จำกัดจำนวนชุด พร้อมเติมหน้า  เปลี่ยนทรงผมตามชุด)

  • ดอกไม้สดสำหรับการถ่ายภาพ และอุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ ทางเราจัดเตรียมให้
  • รับภาพขยายขนาด  24 x 36"
1   ภาพ Full Frame ไม่ตัดขอบ
  • รับกรอบรูปขนาด  24 x 36"         
1   กรอบ
  • รับ Album LCD 1 ชุด ขนาด 12 x 15"
 

หมายเหตุ  :

  • ราคาตาม Package ไม่มีการบวกเพิ่ม
  • กรณีถ่ายภาพต่างจังหวัด มีรถตู้บริการ (ฟรี) ไปพร้อมกับทีมงาน   * ลูกค้าชำระค่าน้ำมันรถ ตามระยะทาง *
 

Pre wedding  Package  Gold                    55,500 บาท

  • ถ่ายภาพนอกสถานที่  Out Door 
  • ถ่ายภาพจำนวน 1 วัน
  • ช่างถ่ายภาพ 2 คน 2 กล้อง ถ่ายภาพด้วย File 12.1 Mega Pixel (D700)
  • รับภาพถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ  ให้ DVD File ไฟล์ภาพทั้งหมด 650+ ภาพ ขึ้นไป
  • พร้อมแต่งหน้า + ทำผม โดย พี่ปิง แชมป์แต่งหน้าประเทศไทย ดูแลตลอดงาน  ฟรี !
  • พร้อมชุดแต่งงาน สำหรับใส่ถ่ายภาพ  ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว รวม  2  ชุด
  • ชุดไปรเวท - ชุดเดรส สำหรับใส่ถ่ายภาพลูกค้าเตรียมมาเอง **

( ** ไม่จำกัดจำนวนชุด พร้อมเติมหน้า  เปลี่ยนทรงผมตามชุด)

  • ดอกไม้สดสำหรับการถ่ายภาพ และอุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ ทางเราจัดเตรียมให้
  • รับภาพขยายขนาด  24 x 36"
1   ภาพ Full Frame ไม่ตัดขอบ
  • รับกรอบรูปขนาด  24 x 36"         
1   กรอบ
  • รับ Album LCD 1 ชุด ขนาด 12 x 15"
  • รับชุดงานพิธี  หรืองานเลี้ยง (เช้าหรือเย็น)

- ชุดเจ้าสาว  1  ชุด พร้อมเครื่องประดับ

- ชุดเจ้าบ่าว  1  ชุด

รวม 2  ชุด

  • แต่งหน้า + ทำผม วันงาน เจ้าสาว - เจ้าบ่าว  1  รอบ
 

หมายเหตุ  :

  • ราคาตาม Package ไม่มีการบวกเพิ่ม
  • กรณีถ่ายภาพต่างจังหวัด มีรถตู้บริการ (ฟรี) ไปพร้อมกับทีมงาน   * ลูกค้าชำระค่าน้ำมันรถ ตามระยะทาง *
 

Pre wedding Package Platinum               69,500 บาท

  • ถ่ายภาพนอกสถานที่  Out Door 
  • ถ่ายภาพจำนวน 1 วัน
  • ช่างถ่ายภาพ 2 คน 2 กล้อง ถ่ายภาพด้วย File 12.1 Mega Pixel (D700)
  • รับภาพถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ  ให้ DVD File ไฟล์ภาพทั้งหมด 650+ ภาพ ขึ้นไป
  • พร้อมแต่งหน้า + ทำผม โดย พี่ปิง แชมป์แต่งหน้าประเทศไทย ดูแลตลอดงาน  ฟรี !
  • พร้อมชุดแต่งงาน สำหรับใส่ถ่ายภาพ  ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว รวม  2  ชุด
  • ชุดไปรเวท - ชุดเดรส สำหรับใส่ถ่ายภาพลูกค้าเตรียมมาเอง **

( ** ไม่จำกัดจำนวนชุด พร้อมเติมหน้า  เปลี่ยนทรงผมตามชุด)

  • ดอกไม้สดสำหรับการถ่ายภาพ และอุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ ทางเราจัดเตรียมให้
  • รับภาพขยายขนาด  24 x 36"
1   ภาพ Full Frame ไม่ตัดขอบ
  • รับกรอบรูปขนาด  24 x 36"         
1   กรอบ
  • รับ Album LCD 1 ชุด ขนาด 12 x 18"
  • รับชุดงานพิธี และงานเลี้ยง (เช้าและเย็น)

- ชุดเจ้าสาว  2  ชุด พร้อมเครื่องประดับ

- ชุดเจ้าบ่าว  2  ชุด

รวม  4  ชุด

  • แต่งหน้า + ทำผม วันงาน เจ้าสาว - เจ้าบ่าว  2  รอบ
 

หมายเหตุ  :

  • ราคาตาม Package ไม่มีการบวกเพิ่ม
  • กรณีถ่ายภาพต่างจังหวัด มีรถตู้บริการ (ฟรี) ไปพร้อมกับทีมงาน   * ลูกค้าชำระค่าน้ำมันรถ ตามระยะทาง *
 

Pre wedding Package Diamond            100,000 บาท     

 
  • ถ่ายภาพนอกสถานที่  Out Door ต่างประเทศ
  • ถ่ายภาพจำนวน 3 วัน
  • ช่างถ่ายภาพ 2 คน 2 กล้อง ถ่ายภาพด้วย File 12.1 Mega Pixel (D700)
  • รับภาพถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ  ให้ DVD File ไฟล์ภาพทั้งหมด 1,600+ ภาพ ขึ้นไป
  • พร้อม แต่งหน้า + ทำผม โดย  พี่ ปิง  แชมป์แต่งหน้าประเทศไทย ดูแลตลอดงาน ฟรี
  • พร้อมชุดแต่งงาน สำหรับใส่ถ่ายภาพ  ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว รวม  4  ชุด
  • ชุดไปรเวท - ชุดเดรส สำหรับใส่ถ่ายภาพลูกค้าเตรียมมาเอง **

( ** ไม่จำกัดจำนวนชุด พร้อมเติมหน้า  เปลี่ยนทรงผมตามชุด)

  • ดอกไม้สดสำหรับการถ่ายภาพ และอุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ ทางเราจัดเตรียมให้
  • รับภาพขยายขนาด  24 x 36"
2  ภาพ Full Frame ไม่ตัดขอบ
  • รับกรอบรูปขนาด  24 x 36"         
2  กรอบ
  • รับ Album LCD 1 ชุด ขนาด 12 x 18"   จำนวน 2 เล่ม
 

หมายเหตุ  :

  • ราคาตาม Package ไม่มีการบวกเพิ่ม
  • ราคาไม่รวมค่าเคินทาง ค่าสถานที่ และที่พัก
 

General  Package    Example  Package       9,500 บาท 

ถ่ายภาพทั่วไป ในสไตล์ของคุณ ที่บ่งบอกในความเป็นตัวคุณ กับสถานที่ ที่สวยงาม

  • ถ่ายภาพด้วย File 12.1 Mega Pixel (D700)
  • รับภาพถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ  ให้  CD File ไฟล์ภาพทั้งหมด 250+ ภาพ ขึ้นไป
  • พร้อม แต่งหน้า + ทำผม โดย  พี่ ปิง  แชมป์แต่งหน้าประเทศไทย ดูแลตลอดงาน ฟรี
  • ชุดลูกค้าเตรียมมาเองในแบบ หรือสไตล์ที่ลูกค้าต้องการ  (ไม่จำกัดจำนวนชุด)
  • ชุดสำหรับใส่ถ่ายภาพลูกค้าเตรียมมาเอง ตามสไตล์ทีลูกค้าต้องการ **

( ** ไม่จำกัดจำนวนชุด พร้อมเติมหน้า  เปลี่ยนทรงผมตามชุด)

  • ถ่ายภาพครึ่งวัน (เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง)
 

** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด และราคาของ Package
 

ทุก Package สามารถ เพิ่ม  

อัลบั้ม LCD ขนาด   5 x 7 "   ได้ใน   ราคา  3,900 บาท

อัลบั้ม LCD ขนาด   8 x 10"  ได้ใน   ราคา  5,700 บาท

อัลบั้ม LCD ขนาด 12 x 15"  ได้ใน   ราคา  7,900 บาท

หรือ    อัลบั้ม LCD ขนาด 12 x 18"  ได้ใน   ราคา  9,500 บาท

หมายเหตุ  :

** ทุก Package  ฟรี ค่ายกกอง

** กรณีถ่ายภาพในกรุงเทพฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

** กรณีถ่ายภาพต่างจังหวด นอกเหนือจากกรุงเทพฯ คิดค่าใช้จ่าย (ค่าน้ำมันรถ) ตามระยะทาง

** สถานที่ในการถ่ายภาพ ลูกค้าเลือกเองตามที่ต้องการ

** ค่าสถานที่ในการถ่ายภาพ ลูกค้าเป็นผู้ชำระเอง ( ถ้ามี )

** ถ่ายภาพจำนวน 1 วัน

การมัดจำสำหรับ Package Pre wedding  & General

  มัดจำล่วงหน้า   50% ของราคา Package ส่วนทีเหลือชำระในวันที่ถ่ายภาพ

 

 

หมายเหตุ  :

*** กำหนดรับ File ภาพ ที่ปรับแก้ไขแล้ว ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากเสร็จงาน

*** แก้ไขและตกแต่ง File ภาพ ให้ทุกภาพ